Anonim

General Motors, BMW a Daimler-Chrysler oznámili začiatok sériovej výroby univerzálneho hybridného pohonu v roku 2007.

V novom produkte sú elektromotory plne integrované do prevodovky. Áno, nie jednoduché, ale kombinované: obsahuje určitý elektrický analóg bezprúdového variátora CVT a štyri pevné kroky. Tento zázrak modernej technológie EVT sa nazýva elektrický nepretržitý variabilný prevod a celý systém ako celok sa nazýva hybridný pohon s dvoma režimami-hybridný systém. Na rozdiel od chodu jednotky pri Priuse vám tento umožňuje takmer dokonale zvoliť prevádzkový režim za akýchkoľvek podmienok. Celkovo je k dispozícii šesť možností: plynulý režim na zrýchlenie na druhý prevodový stupeň; plynulý režim pre ďalšie zrýchlenie; jazda v prevodovom stupni I s podporou motora dvoma elektromotormi alebo so skladovaním energie počas brzdenia; jazda na prevodovom stupni II s podporou jedného elektromotora; jazda na III. etape s podporou dvoch elektrických motorov; jazda na IV prevodovom stupni s podporou jedného elektromotora.

[caption id = "attachment_191188" align = "aligncenter" caption = "Porozumieť

v tomto zložení drôtov a ozubených kolies bez špeciálnej prípravy je to ťažké …

"]

Image